Europejski Bank Centralny

Bankiem centralnym w całej Unii Europejskiej jest Europejski Bank Centralny. Jest to również bank emisyjny w stosunku do waluty Euro. Waluta ta funkcjonuje natomiast w 19 krajach. Bank ten odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest również zbieranie danych statystycznych, które potrzebne są do prowadzenia polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny zajmuje się platformą do rozliczeń transakcji na papierach wartościowych.

Do jego kompetencji należy również zapobieganie fałszerstwom banknotów. Aby tego wszystkiego dokonać Bank współpracuje również z przeróżnymi organami, które są odpowiedzialne za regulację rynków finansowych. Jeśli chodzi o samą emisję waluty Euro oraz prowadzenie polityki pieniężnej to dzieje się to przy pomocy stóp procentowych, a także operacjom rynku otwartego. To dzięki temu możliwa jest regulacja rynku finansowego. Europejski Bank Centralny jest oczywiście wspierany przez banki narodowe w poszczególnych krajach, które należą do strefy Euro. Bank jest niezależny.

Niezależność ta przejawia się przede wszystkim tym, że nie można zwracać się przez niego o instrukcje. Nie może on również udzielać kredytów. Warto wiedzieć, że Europejskim Bankiem Centralnym przez pięcioletnią kadencję zarządza prezes. Członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego mogą pełnić swoje funkcje przez 8 lat. To także ma mieć wpływ na niezależność Banku. Jeśli przez dłuższy czas znajdowałby się on pod rządami konkretnej osoby to nie byłoby o tym mowy.

.

Komentowanie jest zamkniete.